Parent-Teacher Conferences

posted Feb 15, 2012, 8:45 AM by Sylwia Jasinski

PARENT TEACHER CONFERENCES WILL BE HELD:

 

Tuesday, February 28th, 2012

 

afternoon from 12:30pm to 2:30pm

evening from 6:00pm to 8:30pm

 

Preparing for Parent-Teacher Conferences

·        Log-on to www.arisparentlink.org

(Login information available from Parent Coordinator)

·        Log-on to www.engrade.com/students (Students have login information)

·        Write down questions you want to ask

 

 

 

Conferencias de Maestros y Padres

 

Martes, 28 de Febrero del 2012

 

Por la tarde: 12:30pm hasta las 2:30pm

Por la noche: 6:00pm hasta las 8:30pm

 

Preparación para la conferencia de maestros y padres

 

·        Inicio de sesión para www.arisparentlink.com (Coordinadora de los padres disponer de información de acceso)

 

·        Inicio de sesión para www.engrade.com/students (Los estudiantes tienen la información de acceso)

 

·        Escriba las preguntas que quiera hacer

 

家長老師會議

星期 2月28日2012在

中午12:30-02:30   晚上 06:00-08:30舉行

 

如何准备出席家长老师会议:

·         登入去www.arisparentlink.org

(登入资料将会被家长协调员提供)

·         登入去www.engrade.com/students

(学生们持有登入资料)

·         写下你想问的问题。

 

Wywiadówka

 

Spotkania rodziców z nauczycielami odbędą się w dniu:

 

Wtorek, 28 Luty 2012r.

 

po południu - od 12:30 do 14:30.

wieczorem - od 18:00 do 20:30.

 

Jak się przygotować do wywiadówki.

·        Zalogować się do www.arisparentlink.org (dane dostepne u koordynatora rodziców)

·        Zalogować się do www.engrade.com/students (uczniowie mają dane logowania)

·        Zapisać sobie pytania które się chce zadać nauczycielom.

ĉ
Sylwia Jasinski,
Feb 15, 2012, 8:46 AM
Comments