Parent-Teacher Conferences

posted Feb 1, 2013, 8:32 AM by Sylwia Jasinski

PARENT TEACHER CONFERENCES WILL BE HELD:

Thursday, February 28, 2013

afternoon from 12:30 pm to 2:30 pm

evening from 5:30 pm to 8:00 pm

Preparing for Parent-Teacher Conferences

Conferencias de Maestros y Padres

Jueves, 28 de Febrero del 2013 

Por la tarde: 12:30 pm hasta las 2:30 pm

Por la noche: 5:30 pm hasta las 8:00 pm 

Preparación para la conferencia de maestros y padres

  •           Inicio de sesión para www.arisparentlink.com (Coordinadora de los padres tiene la información de acceso) 
  •           Inicio de sesión para www.engrade.com/students (Los estudiantes tienen la información de acceso)
  •           Escriba las preguntas que quiera hacer

家長會

星期四 2282013

中午12:30-02:30   晚上 05:30-08:00舉行

如何准备出席家长老师会议:

·        登入去www.arisparentlink.org (登入资料将会被家长协调员提供)

·         登入去www.engrade.com/students(学生们持有登入资料)

·         写下你想问的问题。

Wywiadówka

Spotkania rodziców z nauczycielami odbędą się w dniu:

Czwartek, 28-go Lutego 2013r. 

po południu - od 12:30 do 14:30.

wieczorem - od 17:30 do 20:00.

Jak się przygotować do wywiadówki.

·        Zalogować się do www.arisparentlink.org (dane dostepne u koordynatora rodziców)

·        Zalogować się do www.engrade.com/students (uczniowie mają dane logowania)

·        Zapisać sobie pytania które chciałoby się zadać nauczycielom.

ĉ
Sylwia Jasinski,
Feb 1, 2013, 8:33 AM
Comments