Parent Teacher Conferences

posted Oct 31, 2011, 6:52 AM by Sylwia Jasinski   [ updated Oct 31, 2011, 7:14 AM ]

PARENT TEACHER CONFERENCES WILL BE HELD:

Thursday, November 17th, 2011

afternoon from 12:30pm to 2:30pm

evening from 6:00pm to 8:30pm

 

Preparing for Parent-Teacher Conferences

Log-on to www.arisparentlink.org

(Login information available from Parent Coordinator)

Log-on to www.engrade.com/students (Students have login information)

Write down questions you want to ask

 

Conferencias de Maestros y Padres

Jueves, 17 de Noviembre del 2011

Por la tarde: 12:30pm hasta las 2:30pm

Por la noche: 6:00pm hasta las 8:30pm

 

Preparación para la conferencia de maestros y padres

Inicio de sesión para www.arisparentlink.com (Coordinadora de los padres disponer de información de acceso)

Inicio de sesión para www.engrade.com/students (Los estudiantes tienen la información de acceso)

Escriba las preguntas que quiera hacer

 

家長老師會議

星期四 11172011

中午12:30-02:30   晚上 06:00-08:30舉行

 

如何准备出席家长老师会议:

登入去www.arisparentlink.org

(登入资料将会被家长协调员提供)

登入去www.engrade.com/students

(学生们持有登入资料)

写下你想问的问题。

 

Wywiadówka

Spotkania rodziców z nauczycielami odbędą się w dniu:

Czwartek, 17 Listopada 2011r.

po południu - od 12:30 do 14:30.

wieczorem - od 18:00 do 20:30.

 

Jak się przygotować do wywiadówki.

Zalogować się do www.arisparentlink.org (dane dostepne u koordynatora rodziców)

Zalogować się do www.engrade.com/students (uczniowie mają dane logowania)

Zapisać sobie pytania które się chce zadać nauczycielom

ĉ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:14 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:02 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:02 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:02 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:02 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:02 AM
Ċ
Sylwia Jasinski,
Oct 31, 2011, 7:01 AM
Comments